🏖️ Update beachvolleybal

Er wordt lekker gebeachvolleybald bij KVA, maar er zijn nog wel eens mensen op vakantie. Daarom willen wij iedereen graag meer de kans geven gebruik te maken van de beachvelden. Dat betekent dat alle KVA’ers tussen 18.30 en 21.30 vrij kunnen komen spelen. Ook als je je niet hebt opgegeven voor het beachseizoen is het prima om af en toe mee te doen aan de instuif op de vrijdagen. Zorg er zelf voor dat iedereen voldoende speeltijd krijgt.

Wanneer: vrijdagen 18.30 – 21.30
Waar: velden bij de VU

Veel plezier in het zand!