TC-beleid

KVA wil dat iedereen met plezier op zijn of haar niveau kan volleyballen, en goede trainingen aanbieden aan alle leden. Het TC-beleid is gebaseerd op dit algemene doel. Het helpt om beslissingen zoveel mogelijk op dezelfde manier te nemen, ook als er nieuwe TC-leden bijkomen.

Bekijk het hier: TC-beleid KVA [update 2020]

Wil je contact met de TC, mail dan naar jeugdtc@kvavolleybal.nl of tc@kvavolleybal.nl