Privacybeleid

KVA doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KVA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, die per 25 mei 2018 van kracht is in Europa). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • De persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • De verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (denk hierbij aan bijvoorbeeld de ledenadministratie, teamindeling, uitwisseling met de Nevobo t.b.v. de competitie);
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (denk hierbij aan de Nevobo);
  • Alle door ons ontvangen fysieke post en/of e-mail, met daarin je persoonlijke gegevens, in behandeling nemen en op correcte wijze verwerken;
  • Toestemming vragen voor het delen van KVA gerelateerde foto’s en filmpjes op social media en de KVA website;
  • Nieuwsbrieven en uitnodigingen voor speciale evenementen van KVA versturen naar de leden;

Indien je vragen hebt over de verwerking van je gegevens dan kun je contact opnemen met onze privacy coördinator (Barbara de Beer) via: privacy@kvavolleybal.nl