Invallen

Omdat er in het verleden wel eens onduidelijkheid is geweest over de invalregels, en dit zelfs bijna heeft geleid tot puntenvermindering voor sommige teams van KVA, zetten we ze hier nog eens helder uiteen voor iedereen die wel eens invalt of voor zijn of haar team invallers regelt.

Door het invallen en vastspelen kan het aantal spelers dat onderdeel is van een gegeven team gedurende het seizoen veranderen. Het is belangrijk om dat in de gaten te houden, want in elk team moeten gedurende het hele seizoen minimaal 6 mensen zitten; zit je dus in een team waar op een gegeven moment precies 6 mensen zijn ingeschreven, dan mag je niet in een ander team invallen als dat er voor zou zorgen dat je je vast zou spelen.

Waar kun je invallen?
Regel 1: In principe kun je alleen invallen in een hoger team, dus als je in dames 3 speelt, kun je alleen invallen in dames 2 en dames 1. Uitzondering hierop is als teams in dezelfde klasse spelen in de tweede klasse of lager; in dat geval kun je ook invallen in een lager team.
Voorbeeld: Als heren 2 en en heren 3 allebei in de 2e klasse spelen, dan kunnen spelers uit heren 2 toch invallen in heren 3.

Hoe vaak kun je invallen?
Regel 2: Na een aantal keer invallen speel je je vast in het team waarin je hebt ingevallen. Dat betekent dat je nu lid bent van dat team, en dus niet meer bij lagere teams kunt spelen. Er zijn twee manieren waarop je je kunt vastspelen:
2a) Als je voor de derde (of meer) keer in een maand invalt, speel je je vast in het team waarbij je op dat moment invalt. Het maakt niet uit of je in verschillende teams hebt ingevallen, of steeds in hetzelfde. Als je in dezelfde maand daarna nog een keer in weer een hoger team invalt, speel je je direct daarin vast.
Voorbeeld: Een speelster uit dames 6 valt in februari eerst in in dames 4, en daarna 2x in dames 5. Na die derde wedstrijd is ze dan lid van dames 5. Als ze later in februari nogmaals invalt in dames 4 wordt ze direct lid van dames 4.
2b) Als je vaker dan een gegeven aantal keer in een seizoen invalt, dan speel je je ook vast. Dit aantal hangt af van het totaal aantal wedstrijden dat jouw team speelt; het is namelijk de helft hiervan. De meeste teams van KVA spelen halfjaarscompetitie en spelen 10 wedstrijden per seizoen. Dit betekent dat spelers uit die teams zich vastspelen als ze voor de zesde (of meer) keer invallen dat seizoen. Let op: elke volgende keer dat ze invallen, spelen ze zich weer vast!
Voorbeeld: Als je je hebt vastgespeeld in dames 2 omdat je zesde invalbeurt van het seizoen bij dames 2 was, en je valt later in in dames 1, dan speel je je bij die wedstrijd gelijk vast in dames 1.
Deze twee regels vormen de basis van het invalreglement. De enige onduidelijkheid die nog overblijft, is hoe de uitzondering op regel 1 hier binnen past, en wat er gebeurt als dames invallen in de herencompetitie. De manier waarop wij de regel begrijpen is als volgt:

Hoe zit het als je invalt in een team van dezelfde klasse (2e t/m 6e klasse)?
Regel 3: Als je invalt in een team in dezelfde klasse, dan telt dit wel als een invalbeurt als je invalt in een hoger team, maar niet als je invalt in een lager team.
Voorbeeld: Als dames 4 en dames 5 allebei in de zesde klasse spelen, en een speelster uit dames 5 valt in in dames 4, dan telt telt dit als een invalbeurt. Valt echt een speelster van dames 4 in in dames 5, dan telt dit niet als invalbeurt.
In de praktijk betekent dit dat spelers uit teams die in dezelfde klasse spelen bijna onbeperkt bij elkaar kunnen spelen, zolang met twee dingen rekening wordt gehouden:
– als een speler uit één van deze teams later bij een team uit een hogere klasse invalt, dan is van belang of de invalbeurten daarvoor wel of niet meetelden zoals uitgelegd in deze regel; dit maakt uit voor wanneer deze speler zich in het team uit de hogere klasse zou vastspelen volgens regel 2.
– in elk team moeten op elk moment minimaal 6 spelers ingeschreven zijn (zie “aantal spelers in een team”); als er teveel spelers uit één team zich in een ander team vastspelen, zou dit in gevaar kunnen komen.

Hoe zit het als een dame bij een herenteam invalt?
Regel 4: Dames kunnen invallen in de herencompetitie. Dat kan alleen in teams die in dezelfde klasse of hoger spelen (dus een dame die is ingeschreven in de 5e klasse kan alleen invallen bij heren teams uit de 5e klasse of hoger). Deze invalbeurten tellen gewoon mee als invalbeurten ten aanzien van regel 2, en dames kunnen zich ook vastspelen in een herenteam (en spelen zich ook sneller vast in een damesteam, omdat de invalbeurten bij de heren ook meetellen). Ten aanzien van regel 3, als het damesteam en het herenteam in dezelfde klasse spelen, telt het herenteam als het hogere team, en tellen invalbeurten van dames in een herenteam uit dezelfde klasse niet als invalbeurten ten aanzien van regel 2.

We hopen dat hiermee duidelijk is geworden hoe de regels voor invallen werken. Als het nog niet helemaal duidelijk is, of je twijfelt nog hoe het zit met een invalbeurt die je wil plannen, aarzel dan niet om de TC na te vragen hoe het werkt. Als achteraf blijkt dat je niet speelgerechtigd was in een wedstrijd waarin je wel hebt gespeeld, zal het betreffende team punten in mindering krijgen, en krijgt KVA bovendien een boete van 50 euro (1e keer) of 100 euro (2e keer); dat willen we natuurlijk voorkomen! Zie ook de pagina over het Nevobo boetebeleid.