Clubregels

Reglement
De gang van zaken bij KVA staat beschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze zijn niet via de website beschikbaar, maar je kunt de secretaris secretaris@kvavolleybal.nl om een gedrukt exemplaar vragen.

Vertrouwenspersoon
Heb je iets vervelends meegemaakt bij KVA, en wil je hierover met iemand in vertrouwen praten? Dan kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersonen Mirjam de Jong en Ilja van Holsteijn. vertrouwenspersoon@kvavolleybal.nl.