Zaaldienst instructie

Samenvatting voor de moderne, snelle volleyballer

Als jouw team zaaldienst heeft:

 • ben je op de donderdagen om 18:45 uur met minimaal twee teamleden aanwezig in de Sporthal Wethouder Verheij;
 • ben je op zaterdag minimaal een kwartier voor de start van jouw zaaldienst met minimaal twee teamleden aanwezig in Sportcentrum de Pijp;
 • help je scheidsrechters met het invullen van het DWF als dat nodig is;
 • zie je erop toe dat wedstrijden op tijd beginnen en controleer je of scheidsrechters en teams aanwezig zijn;
 • grijp je in als je ziet dat teams te laat dreigen te beginnen, je mag dan het opwarmen en inspelen beperken tot 10 minuten;
 • zoek je een vervanging voor een eventueel verhinderde scheidsrechter of fluit je zelf;
 • gooi je al het rotzooi dat is blijven liggen weg;
 • breng je alle gevonden voorwerpen beneden bij de beheerder;
 • zorg je dat, als er om 19:00 uur een veld leeg blijft, maar er om 21:00 uur wel gespeeld moet worden, dit veld wordt opgebouwd. Bij voorkeur laat je een zo hoog mogelijk spelend team op het eerder leeg gebleven veld spelen;
 • zorg je dat velden worden opgebouwd en afgebroken door de thuisspelende vereniging;
 • zorg je dat de spandoeken worden opgehangen en opgeborgen op een thuisspeelzaterdag.
 • Te laat komende teams verliezen het recht om te spelen, maar waar mogelijk laat je wedstrijden zoveel mogelijk doorgang vinden. 

De zaaldienstdoende vereniging is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij de wedstrijden, conform de reglementen en richtlijnen van de Regio Holland en de verhurende instantie. Tracht als zaaldienst zoveel mogelijk op je plaats aanwezig te zijn voor de ontvangst van de teams en scheidsrechters. Onderhoud goede contacten met de zaalbeheerders. Meldt je bij aankomst en meldt je af bij vertrek. Neem contact op met de beheerder bij problemen en/of beschadigingen of uitloop van één van de laatste wedstrijden.

Hier volgt een praktische uiteenzetting van de zaaldiensttaken:

De zaaldienst:

 1. De zaaldienst dient tijdig in de zaal aanwezig te zijn (uiterlijk 18:45 uur);
 2. De zaaldienst ziet er op toe, dat er op tijd begonnen wordt. De scheidsrechter moet uw aanwijzingen opvolgen. U bepaalt ook of er tijd is voor inspelen (tossen). T.a.v. het inspelen zijn de volgende richtlijnen vastgesteld:
  1. inspelen is toegestaan, echter afhankelijk van de mogelijkheden kan dit beperkt worden tot 10 minuten. Onder inspelen wordt hier verstaan: warm lopen, inslaan aan het net, serveren;
  2. de scheidsrechters dienen vooraf, indien het veld nog niet beschikbaar is, alle formaliteiten te verrichten;
  3. teams die te laat komen verliezen elk recht om in te spelen;
  4. de toepassing van bovenstaande zal door de zaalleider moeten worden geïnterpreteerd, waarbij hij/zij zoveel mogelijk in de geest van het volleybal moet proberen te handelen.
 3. Na afloop van de wedstrijd neemt de zaaldienst het wedstrijdformulier in ontvangst van de scheidsrechter;
 4. Zodra alle wedstrijden zijn gespeeld, gooi je al het rotzooi dat is blijven liggen weg;
 5. Zodra alle wedstrijden zijn gespeeld, breng je alle gevonden voorwerpen beneden bij de beheerder;

De teams:

 1. Het opbouwen van het veld voor de eerste wedstrijd geschiedt door de thuisspelende vereniging, het afbreken door de laatst thuisspelende vereniging.
 2. De aanvoerder of coach van thuis- en uitspelende teams melden zich bij de zaalleider.
 3. De aanvoerder of coach zorgt ervoor dat het wedstrijdformulier online is ingevuld.

Géén team:

Wanneer een team niet op tijd volledig aanwezig is (10 minuten na de vastgestelde aanvangstijd) is de wedstrijd verloren voor de niet opkomende ploeg. Dit geldt ook als de voorafgaande wedstrijd nog bezig is.

De scheidsrechter:

 1. De scheidsrechter meld zich bij binnenkomst bij de zaaldienst
 2. De scheidsrechter dient de aanwijzingen van de zaaldienst op te volgen (welk veld, tijdig aanvangen, eventueel afbreken van de wedstrijd in opdracht van de zaalbeheerder).
 3. De scheidsrechter begint zo snel mogelijk met de controle van de spelerskaarten.

Géén scheidsrechter:

 1. Indien de voor een wedstrijd aangewezen scheidsrechter niet op het vastgestelde aanvangstijdstip aanwezig is en ook geen vervanger beschikbaar is, heeft de dienstdoende zaaldienst de bevoegdheid de spelerskaarten te controleren, alsmede vast te stellen of beide teams op het aanvangstijdstip speelklaar aanwezig zijn, dan wel of tien minuten na dat tijdstip één der teams moet worden geacht niet of niet volledig te zijn opgekomen.
 2. De zaaldienst kan de teams verzoeken om elkaars spelerskaarten te controleren.
 3. Wanneer de scheidsrechter niet opkomt, moet de zaaldienst proberen een ander te vinden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de gewenste code van de scheidsrechter. Wanneer dit niet lukt, heeft de zaaldienst het recht hiervan af te wijken en een scheidsrechter met één code lager met de leiding van de wedstrijd te belasten (de teams moeten dit accepteren). De zaalleider dient dan wel een notitie te maken op het zaaldienstrapport.

Leeg veld om 19:00 uur (Wethouder Verhey)

De zaaldienst kan wedstrijden op een ander veld laten spelen om wedstrijden zoveel mogelijk op tijd te laten beginnen. Als om 19:00 uur een veld leeg blijft moet dit minimaal 16 minuten voor 21:00 uur speelklaar zijn. Dit veld moet voor één van de wedstrijden van 21:00 uur gebruikt worden. Hou bij het kiezen van deze wedstrijd rekening met het volgende:

 1. Let er op of de scheidsrechter in de ronde van 19:00 uur een wedstrijd speelt.
 2. Kies bij voorkeur een wedstrijd uit de eerste klasse of hoger. (Onderbouwing: uitspelende teams op dit niveau kunnen van buiten Amsterdam komen en bij de promotieklasse en hoger is er een aangewezen scheidsrechter die niet op die avond speelt)