Zaaldienst instructie

Samenvatting voor de moderne, snelle volleyballer

Als jouw team zaaldienst heeft:

 • ben je op de donderdagen om 18:45 uur met minimaal twee teamleden aanwezig in de Verheijhal;
 • zorg je ervoor de dat de kop van de wedstrijdformulieren (ze liggen in de koffer in het kantoortje) is ingevuld en de formulieren klaarliggen;
 • zie je erop toe dat wedstrijden op tijd beginnen en controleer je of scheidsrechters en teams aanwezig zijn;
 • grijp je in als je ziet dat teams te laat dreigen te beginnen, je mag dan het opwarmen en inspelen beperken tot 10 minuten;
 • zoek je een vervanging voor een eventueel verhinderde scheidsrechter of fluit je zelf;
 • gooi je al het rotzooi dat is blijven liggen weg;
 • breng je alle gevonden voorwerpen beneden bij de beheerder;
 • voer je uitslagen van alle gespeelde wedstrijden aan het einde van de avond in op volleybal.nl (als je niet weet hoe het moet, vraag het een KVA er!!);
 • stuur je, nadat je alles op de website hebt ingevoerd, de wedstrijdformulieren op naar (de envelop ligt klaar);
  Nevobo Regio West
  Antwoordnummer 2659
  3430 VG Nieuwegein
 • Het niet invoeren van de uitslagen levert een boete op voor KVA, die op het team dat zaaldienst had, verhaald wordt. Zorg dus dat je dit goed regelt en bij twijfel, vraag iemand van bestuur, tc, ledenadministratie, de wedstrijdsecretaris of een andere KVA-er die weet hoe het moet, je te helpen;
 • zorg je dat, als er om 19:00 uur een veld leeg blijft, maar er om 21:00 uur wel gespeeld moet worden, dit veld opgebouwd wordt. Bij voorkeur laat je een zo hoog mogelijk spelend team op het eerder leeg gebleven veld spelen;
 • Velden worden opgebouwd en afgebroken door de thuisspelende vereniging;
 • Te laat komende teams verliezen het recht om te spelen, maar waar mogelijk laat je wedstrijden zoveel mogelijk doorgang vinden;
 • Op een thuisspeeldag zaterdag: hang de spanddoeken op!

Uitgebreide handleiding voor de protocol liefhebber

De zaaldienstdoende vereniging is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij de wedstrijden, conform de reglementen en richtlijnen van de Regio Holland en de verhurende instantie. Tracht als zaaldienst zoveel mogelijk op je plaats aanwezig te zijn voor de ontvangst van de teams en scheidsrechters. Onderhoud goede contacten met de zaalbeheerders. Meldt je bij aankomst en meldt je af bij vertrek. Neem contact op met de beheerder bij problemen en/of beschadigingen of uitloop van één van de laatste wedstrijden.

Hier volgt een praktische uiteenzetting van de zaaldiensttaken:

De zaaldienst:

 1. De zaaldienst dient tijdig in de zaal aanwezig te zijn (uiterlijk 18:45 uur);
 2. De zaaldienst dient ervoor te zorgen dat de wedstrijdformulieren met volledig ingevulde kop 20 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd beschikbaar zijn;
 3. De zaaldienst ziet er op toe dat het wedstrijdformulier 16 minuten voor de vastgestelde aanvangstijd door thuis- en uitspelend team is ingevuld en dat dient te worden begonnen met de controle van de spelerskaarten van de op het wedstrijdformulier geregistreerde spelers en coaches;
 4. De zaaldienst ziet er op toe, dat er op tijd begonnen wordt. De scheidsrechter moet uw aanwijzingen opvolgen. U bepaalt ook of er tijd is voor inspelen (tossen en formuliercontrole vooraf). T.a.v. het inspelen zijn de volgende richtlijnen vastgesteld:
  1. inspelen is toegestaan, echter afhankelijk van de mogelijkheden kan dit beperkt worden tot 10 minuten. Onder inspelen wordt hier verstaan: warm lopen, inslaan aan het net, serveren;
  2. de scheidsrechters dienen vooraf, indien het veld nog niet beschikbaar is, alle formaliteiten te verrichten;
  3. teams die te laat komen verliezen elk recht om in te spelen;
  4. de toepassing van bovenstaande zal door de zaalleider moeten worden geïnterpreteerd, waarbij hij/zij zoveel mogelijk in de geest van het volleybal moet proberen te handelen.
 5. Na afloop van de wedstrijd neemt de zaaldienst het wedstrijdformulier in ontvangst van de scheidsrechter;
 6. Zodra alle wedstrijden zijn gespeeld, gooi je al het rotzooi dat is blijven liggen weg;
 7. Zodra alle wedstrijden zijn gespeeld, breng je alle gevonden voorwerpen beneden bij de beheerder;
 8. Doe na de laatste wedstrijd de wedstrijdformulieren in de antwoordenvelop (dus géén postzegel nodig) en verstuur deze naar:
  Nevobo Regio West
  Antwoordnummer 2659
  3430 VG Nieuwegein
 9. Voer de uitslagen van alle wedstrijden, inclusief setstanden, in op Nevobo Competitiewebsite. Een handleiding vindt je hier. Dit moet vóór 12:00 uur de volgende dag.

De teams:

 1. Het opbouwen van het veld voor de eerste wedstrijd geschiedt door de thuisspelende vereniging, het afbreken door de laatst thuisspelende vereniging.
 2. De aanvoerder of coach van thuis- en uitspelende teams melden zich bij de zaalleider.
 3. De aanvoerder of coach zorgt ervoor dat het wedstrijdformulier 16 minuten voor aanvangstijd is ingevuld.

Géén team:

Wanneer een team niet op tijd volledig aanwezig is (10 minuten na de vastgestelde aanvangstijd) is de wedstrijd verloren voor de niet opkomende ploeg. Dit geldt ook als de voorafgaande wedstrijd nog bezig is.

De scheidsrechter:

 1. De scheidsrechter meld zich bij binnenkomst bij de zaaldienst
 2. De scheidsrechter dient de aanwijzingen van de zaaldienst op te volgen (welk veld, tijdig aanvangen, eventueel afbreken van de wedstrijd in opdracht van de zaalbeheerder).
 3. De scheidsrechter begint zo snel mogelijk met de controle van de spelerskaarten.

Géén scheidsrechter:

 1. Indien de voor een wedstrijd aangewezen scheidsrechter niet op het vastgestelde aanvangstijdstip aanwezig is en ook geen vervanger beschikbaar is, heeft de dienstdoende zaaldienst de bevoegdheid de spelerskaarten te controleren, alsmede vast te stellen of beide teams op het aanvangstijdstip speelklaar aanwezig zijn, dan wel of tien minuten na dat tijdstip één der teams moet worden geacht niet of niet volledig te zijn opgekomen.
 2. De zaaldienst kan de teams verzoeken om elkaars spelerskaarten te controleren.
 3. Wanneer de scheidsrechter niet opkomt, moet de zaaldienst proberen een ander te vinden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de gewenste code van de scheidsrechter. Wanneer dit niet lukt, heeft de zaaldienst het recht hiervan af te wijken en een scheidsrechter met één code lager met de leiding van de wedstrijd te belasten (de teams moeten dit accepteren). De zaalleider dient dan wel een notitie te maken op het zaaldienstrapport

Leeg veld om 19:00 uur (Verheijhal)

De zaaldienst kan wedstrijden op een ander veld laten spelen om wedstrijden zoveel mogelijk op tijd te laten beginnen. Als om 19:00 uur een veld leeg blijft moet dit minimaal 16 minuten voor 21:00 uur speelklaar zijn. Dit veld moet voor één van de wedstrijden van 21:00 uur gebruikt worden. Hou bij het kiezen van deze wedstrijd rekening met het volgende:

 1. Let er op of de scheidsrechter in de ronde van 19:00 uur een wedstrijd speelt.
 2. Kies bij voorkeur een wedstrijd uit de eerste klasse of hoger. (Onderbouwing: uitspelende teams op dit niveau kunnen van buiten Amsterdam komen en bij de promotieklasse en hoger is er een aangewezen scheidsrechter die niet op die avond speelt)