Zaaldienst instructie

De zaaldienst:

 1. De zaaldienst dient 15 minuten voor de wedstrijden in de zaal aanwezig te zijn met minimaal 2 personen.
  1. In de Verheijhal ligt de zaaldienstkoffer in het scheidsrechtershok.
  2. In De Pijp ligt de zaaldienstkoffer in de ballenkast van KVA in de rechterzaal, hiervoor heb je de code van het slot nodig. Deze kan je opvragen bij het bestuur.
 2. De zaaldienst ziet er op toe dat er op tijd begonnen wordt. De scheidsrechter volgt jullie aanwijzingen op.
 3. Als er in de eerste ronde een veld leeg blijft waar in de tweede ronde wel gespeeld wordt, dan dient de zaaldienst dit veld op te zetten;
 4. Na afloop van de wedstrijd neemt de zaaldienst het wedstrijdformulier in ontvangst van de scheidsrechter;
 5. Zodra alle wedstrijden zijn gespeeld, gooi je al het rotzooi dat is blijven liggen weg;
 6. Zodra alle wedstrijden zijn gespeeld, breng je alle gevonden voorwerpen beneden bij de beheerder;

De teams:

 1. Het opbouwen van het veld voor de eerste wedstrijd geschiedt door de thuisspelende vereniging, het afbreken door de laatst thuisspelende vereniging.
 2. De aanvoerder of coach van thuis- en uitspelende teams melden zich bij de zaalleider.
 3. De aanvoerder of coach zorgt ervoor dat het wedstrijdformulier online is ingevuld.

Géén team:

Wanneer een team niet op tijd volledig aanwezig is (10 minuten na de vastgestelde aanvangstijd) is de wedstrijd verloren voor de niet opkomende ploeg. Dit geldt ook als de voorafgaande wedstrijd nog bezig is.

De scheidsrechter:

 1. De scheidsrechter meld zich bij binnenkomst bij de zaaldienst
 2. De scheidsrechter dient de aanwijzingen van de zaaldienst op te volgen (welk veld, tijdig aanvangen, eventueel afbreken van de wedstrijd in opdracht van de zaalbeheerder).
 3. De scheidsrechter begint zo snel mogelijk met de controle van de spelerskaarten.

Géén scheidsrechter:

 1. Indien de voor een wedstrijd aangewezen scheidsrechter niet op het vastgestelde aanvangstijdstip aanwezig is en ook geen vervanger beschikbaar is, heeft de dienstdoende zaaldienst de bevoegdheid de spelerskaarten te controleren, alsmede vast te stellen of beide teams op het aanvangstijdstip speelklaar aanwezig zijn, dan wel of tien minuten na dat tijdstip één der teams moet worden geacht niet of niet volledig te zijn opgekomen.
 2. De zaaldienst kan de teams verzoeken om elkaars spelerskaarten te controleren.
 3. Wanneer de scheidsrechter niet opkomt, moet de zaaldienst proberen een ander te vinden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de gewenste code van de scheidsrechter. Wanneer dit niet lukt, heeft de zaaldienst het recht hiervan af te wijken en een scheidsrechter met één code lager met de leiding van de wedstrijd te belasten (de teams moeten dit accepteren). De zaalleider dient dan wel een notitie te maken op het zaaldienstrapport.

Leeg veld om 19:00 uur (Wethouder Verhey)

De zaaldienst kan wedstrijden op een ander veld laten spelen om wedstrijden zoveel mogelijk op tijd te laten beginnen. Als om 19:00 uur een veld leeg blijft moet dit minimaal 16 minuten voor 21:00 uur speelklaar zijn. Dit veld moet voor één van de wedstrijden van 21:00 uur gebruikt worden. Hou bij het kiezen van deze wedstrijd rekening met het volgende:

 1. Let er op of de scheidsrechter in de ronde van 19:00 uur een wedstrijd speelt.
 2. Kies bij voorkeur een wedstrijd uit de eerste klasse of hoger. (Onderbouwing: uitspelende teams op dit niveau kunnen van buiten Amsterdam komen en bij de promotieklasse en hoger is er een aangewezen scheidsrechter die niet op die avond speelt)